top of page

Praktikant med særligt kendskab til Arktis, Grønland og/eller Færøerne søges til ambassaden i Ottawa

Den danske ambassade i Ottawa søger en praktikant for efteråret 2024 med særligt kendskab til forholdene i Arktis, Grønland og/eller Færøerne. Du skal være kandidatstuderende fra Rigsfællesskabet indskrevet ved en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution eller udenlandsk kandidatstuderende indskrevet ved en dansk uddannelsesinstitution. Arbejdsopgaverne som praktikant på ambassaden er alsidige og indebærer research, besvarelse af borgerhenvendelser, deltagelse i møder samt udarbejdelse af indberetninger og notater mv. Stillingen vil have et særligt fokus på Arktis, og et godt kendskab til Rigsfællesskabets politik og prioriteter i Arktis er en fordel.

 

Andre opgaver du kan se frem til at beskæftige dig med har fokus på Public Diplomacy, kommunikation og kultur. Kommunikationsopgaverne omfatter bl.a. ekstern kommunikation via ambassadens SoMe, med det formål at fremme Danmark og Rigsfællesskabets interesser i Canada. I denne forbindelse vil du også komme til at samarbejde med handelskontoret i Toronto. Det er derfor en forudsætning at du kan skrive, læse og forstå dansk, samt har et højt skriftligt og mundtligt engelsk for at kunne varetage ambassadens eksterne kommunikation. Endvidere er kendskab til grønlandsk eller færøsk en fordel. Du skal ligeledes have et forudgående kendskab til sociale medier og online kommunikation. Kendskab til SiteCore webplatformen er en fordel. Yderligere vil du som praktikant følge udviklingen i Canadas økonomi og politik i relation til Rigsfællesskabets interesseområder. Du vil ligeledes blive involveret i forberedelsen af danske delegationsbesøg i Canada. Endelig indgår du i ambassadens forefaldende arbejde og øvrige praktiske opgaver. Ambassaden er lille, og du vil derfor have stor selvstændighed i varetagelsen af de daglige opgaver i samarbejde med den anden praktikant på ambassaden.

 

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på kr. 5000 pr. måned til dækning af dokumenterede udgifter til husleje, transport mv.

 

Send din ansøgning til ottamb@um.dk, vedlagt CV, eksamensudskrifter og eventuelle udtalelser. Ansøgningen med vedhørende dokumentation bedes samlet i én pdf-fil. I emnefeltet skal du angive ”Praktikantansøgning Arktis efterår 2024”.

 

Ansøgningsfristen for efterårssemesteret (1. august til 31. januar) er den 1. marts 2024. Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk. Spørgsmål angående praktikantstillingen kan rettes til ottamb@um.dk.

bottom of page